Styrelsen

Den 29 juni 2020 hade föreningen sin årsstämma och vid stämman valdes den nya styrelsen in:
  
Ulf Pålsson – Ordförande 

Oskar Ahlm – Sekreterare

Hely Tokhi – Kassör 

Nathalie Poirer – Ledamot 

Per Malmberg – Ledamot 

Tihomir Rados – Suppleant 

Alexander Jancevski - Suppleant