Bopärm

Här finner du skötselråd, materialnamn och mycket annan information kring din bostad.

Det är viktig information att ta del av för att garanti ska gälla för din inredning såsom golv, väggar
och teknik.