Betalningar

Du kommer att göra förskottsbetalningar när du tecknar förhands- respektive upplåtelseavtalet. Dessa faktureras till den adress du angett vid köp. Betalningstid är 30 dagar. De inbetalda beloppen avräknas vid slutbetalning.

På tillträdesdagen ska slutfakturan vara betald. Denna kommer att skickas till dig ett par månader i förväg. För att vara säker på att pengarna finns på bostadsrättsföreningens hemsida rekommenderar vi att du betalar ca 3 dagar före tillträdesdagen. Annars måste du ha med ett kvitto från banken som styrker att du erlagt slutlikvid. Kontoutdrag accepteras ej som underlag.

Dina inredningsval faktureras från Peab Bostad. Hälften av summan du gjort val för erläggs i samband med stopptid och de resterande 50% ska vara betalda innan nycklarna lämnas på tillträdesdagen.